Lektvar agrese

 

Autor: Thelvynian Datum: 30.11.2002 Cena: PJ (vysoká)
     Lektvar je nečastěji užíván bojovníky jako doping. Po požití lektvaru dostane postava +2 do ÚČ a -1 do OČ. Postava se stane agresivní, ale nebude dávat velký pozor na svou obranu. Lektvar je návykový, postava smí užít pouze 2 týdně (PJ), jinak se stane závislou=>bez lektvaru postih -2 do ÚČ a OČ, po vypití se postih nuluje. Další závislost (postih) se objeví až následující den.
 

Lektvar osvěcení

 

Autor: Legolas Datum: 24.11.2002 Cena: PJ (vysoká)
     Lektvar je účinný jen proti nemrtvým. Při hození to nemrtvého oslepí  nemrtví je 4 kola v "transu". Živým se nic nestane.
 

Lektvar magického vidění

 

Autor: Thelvynian Datum: 23.11.2002 Cena: PJ (docela vysoká)
     Po vypití uvidíte veškeré magické síly (podobně jako Helma vidění) - zakleté dveře září. Lektvar působí 2k6 směn, nemá vedlejší účinky. Vysoce návykový, maximálně 1 za týden.
 

Omračující lektvar

 

Autor: Thelvynian Datum: 23.11.2002 Cena: PJ
     Tento lektvar se vyrábí z kraví moči a zkaženého ovčího mléka (někdy se přidává i liščí trus - pro větší účinnost (2k6 směn)). Při čichnutí omráčí postavu na 1k6 směn, stačí i hodit lahvičku k cíly - nebezpečí 40% (když vstoupíte do stejné místnosti jak cíl), že omráčí i vás, nebezpečí pomine za 1 směnu. Můžu vám říct je to hrozný smrad (z vlastní zkušenosti).
 

Lektvar chechtavého racka

 

Autor: Thelvynian Datum: 1.11.2002 Cena: PJ (vysoká)
     Patří mezi nejúčinnější uzdravovací lektvary. Po vypití postava upadne na 1 směnu do "spánku" a slyší chechtat racky (odtud název).  Říká se o něm, že postaví na nohy i mrtvého, léčí se s ním velmi vážná (smrtelná zranění). Uzdraví 2k10 životů. Postava může vypít pouze jeden lektvar denně, jinak upadne do komatu na 1k6 dní. Dají se vyrobit i silnější, ale s každým dalším navýšeným životem roste nebezpečí o 10% (nebo dle PJ - ale ne míň než 6%), že se postava neprobere ze "spánku" (2k10 + 1 živ. =  10%, 2k10 + 2 živ = 20%...). Předmět vám vyrobí jen velmi dobrý alchymista (nebo zaklínač - časem dopíšu - nové povolání) a za docela velký peníze.
 

Lektvar Inteligence

 

Autor: Thelvynian Datum: 1.11.2002 Cena: PJ
     Po vypití se postavě zvýší na 2 hodiny inteligence (+3). Lektvar nemá vedlejší účinky.  Při častém užití (víc jak 3x týdně) se postava stává závislou, když lektvar nedostane sníží se int. (-3) a postih do ÚČ a OČ (-2).
 

Měsíční lektvar

 

Autor: Thelvynian Datum: 8.10.2002 Cena: PJ
     Po vypití obdaří postavu schopností na 1 hodinu vidět i v noci (docela čistě). Vedlejším účinkem lektvaru je zvýšená agresivita (+1 do ÚČ, ale -2 do OČ). Tento lektvar vyrobí jen zkušený alchymista (nejde se zbavit vedlejších účinků). Při častém užívání bude mít postava vizuální halucinace, stíhu (pocit pronásledování).