Odezírání ze rtů

Autor: Thelvynian   Datum: 23.11.2002

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: střední
Ověřování: každá 4 kola
Totální úspěch: Postava rozumí každému slovu pozorovaných osob.
Úspěch: Postava rozumí 80% slovům (velmi dobře chápe o co jde).
Neúspěch: Postava nerozumí ničemu.
Totální neúspěch: Postava si myslí, že rozumí, ale vše chápe opačně (následky mohou být hrozné).

Znaková řeč

Autor: Thelvynian   Datum: 23.11.2002

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: lehká - střední
Ověřování: každých 5 kol
Totální úspěch: Postava vše ukáže správně a vše správně pochopí.
Úspěch: Postava všemu chápe, ale ukazuje trochu špatně (na 20% špatně).
Neúspěch: Postava ukazuje (mává rukama), ale nikdo neví co. Postava nerozumí vůbec.
Totální neúspěch: Postava hází rukama, nikdo jí nerozumí a ani ona ostatním. Je zde 60% šance, že dá chybný povel (např. když se schováváte před stodolou za kterou je 20 skřetů a váš velitel vám dá rozkaz ji obejít se schovanou zbraní).
Pozn.: Dělí se na vojenskou a zlodějskou znakovou řeč. Každá se učí zvlášť. K provádění znakové řeči jsou zapotřebí minimálně dvě osoby jež na sebe dobře uvidí (dle PJ - záleží na vzdálenosti, viditelnosti).

Léčení zranění

Autor: Thelvynian   Datum: 23.11.2002

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: střední
Ověřování: každá 4 kola
Totální úspěch: Podaří se vám ošetřit postavu (zašijete zranění, obvážete...) a tím přidáte postavě 2k6 životů.
Úspěch: Podaří se vám ošetřit postavu (zašijete zranění, obvážete...) a tím přidáte postavě 1k6 životů.
Neúspěch: Nepodaří se vám ošetři postavu.
Totální neúspěch: Při pokusu o ošetření postavy ji zraníte ještě o 1k6 životů.
Pozn.: Jeden pokus o ošetření trvá 10 kol, dovednost se nedá provádět za boje.